Kontakt

VESTEGNENS PRIVATSKOLE
KIRKEVEJ 4 - 2630 TAASTRUP
Tlf: 43 32 44 00

Skolekode: 169018, selvejende Institution, oprettet 1980

_________________________________________________________________

Kontortid:
Mandag til torsdag kl. 8.30-14.30
Fredag dog kun til kl. 13.30

Sygemelding: 6.-9. klasse på telefon 43 32 44 00 inden kl. 8.30

_________________________________________________________________
Skoleleder:
Thomas Frandsen; træffes efter aftale.

Viceskoleleder:
Svend Erik Nathan; træffes efter aftale.

SFO-leder:
Flemming Gravesen; træffes efter aftale.

SFO: 43 32 44 03 - fra kl. 13.15, ellers ring 43 32 44 00 

Regnskabsfører / Skolesekretær:
Lone Ryborg / Sofie Falkesgaard 
Kontor 43 32 44 00
 

__________________________________________________________________

Lærerværelse: 43 32 44 05

Skolevejleder: 43 32 44 17

Sundhedsplejerske: Line Teglbjærg lok. 43 32 44 35 eller mobil 30361485