Lejrskole

Lejrskole
Lejrskole2

Vi har lejrskole/hytteture på praktisk taget alle klassetrin. Eneste undtagelse er 3. klassetrin. Deltagelse i skolens lejrskoler er obligatorisk, og der må forventes nogen forældrebetaling afhængig af lejrskolens længde og indhold. De yngste klasser tager på hytte- eller weekendture fortrinsvis på Sjælland. Efterhånden som eleverne bliver ældre, udvides rejseaktiviteterne, og andre egne af landet inddrages. I 4. klasse afholder vi en obligatorisk idrætslejrskole på et af Danmarks anerkendte idrætscentre, som f.eks. Vingsted Centret ved Vejle. I 5. klasse går turen typisk til Odense, hvor der naturligvis er fokus på H. C. Andersen; men ikke kun. I 7. klasse afholdes Danmarkslejrskolen. Rejsen går til en af landsdelene, hvor historie, kultur og landskab danner baggrund for lejrskolen; typisk Sønderjylland eller Bornholm. I 9. klasse afholdes den store sprogrejse. Rejsen går til enten et engelsk- eller tysk/fransksproget område. Her undervises eleverne af indfødte professionelle sproglærere på anerkendte sprogskoler. Igennem mange år er 9. klasses sprogrejse afviklet i Sydengland eller i Østrig. Vi betragter lejrskoler som særdeles vigtige i vores bestræbelser på faglig, social og personlig dannelse af den enkelte elev. 
Forældre til elever på Vestegnens Privatskole anbefales at tegne en ulykkesforsikring og en rejseforsikring, da eleverne ikke er forsikret via skolen.