Skolens formål

Skolens formål

Vestegnens Privatskole, der ofte i daglig tale kaldes VP, blev stiftet den 22. april 1980, som en selvejende institution, med det formål at drive privat grundskole med eventuel 10. klasse. Skolen var i første omgang placeret i Valby, for i 1986 at flytte til Taastrup. Vi har nu til huse i en gammel skolebygning fra 1915, som oprindeligt var teknisk skole og som senere både har været kommuneskole under besættelsen og senere handelsskole.

 • Formålsparagrafer
  Formålsparagraffen i vedtægterne udtrykker det således om undervisningen: Institutionens formål er at drive en uafhængig privat grundskole med eventuel 10. klasse, efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.
  • Stk. 1. Skolen skal give en undervisning, som mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Skolens formål er at udvikle hele mennesker, der kan håndtere de udfordringer, der ligger i det moderne samfund. Vestegnens Privatskole lægger vægt på kvalitet, kreativitet og et højt fagligt niveau gennem hele skoleforløbet. Undervisningen er prøve- og erhvervsrettet i overbygningen. Skolen/Undervisningen skal gennem oplevelser, udfordringer, forståelse for fællesskab og samarbejde og respekt for hinanden give de kulturelle og sociale kompetencer som er væsentlige for udviklingen af det hele menneske. Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre. Stk. 4. Skolen er uden religiøst eller politisk tilhørsforhold.
    
 • Traditioner
  Et skoleår på VP er fyldt med traditioner: Ugentlige morgensamlinger for 0.-5. klasse, fællessamlinger for 6.-9. klasse. Grøn Dag i august. Trimdag i oktober. Oktoberuge og Oktoberfest. Kulturture for alle klasser. Luciaoptog. Juleafslutning i Nykirke. Featureuge i foråret. Anderledes uger i juni for skolens yngste elever mens skolens ældste klasser har afsluttende prøver og årsprøver. Forårskoncert. Dimissionsaften. Forældrearrangementer i klasserne.