Priser

Priser

Skolepenge pr. 1. august 2020

 • Skolen
  Pris pr. måned 1.400,00 kr - Søskenderabat 300,00 kr pr. efterfølgende barn. 12 rater.
   
 • SFO
  Pris pr. måned 1.300,00 kr. Ingen søskenderabat. Antal rater: 12

  April-børn
 • Prisen for April-børn 2020 for april, maj, juni og juli 1.500,00 kr. pr. måned.
   
 • Betalingsbetingelser
  Skolepengene betales månedsvis forud i 12 rater. For elever i 9. klasse dog 11 rater fra august til og med juni. Skolepengene fastsættes af bestyrelsen, og ændringer varsles med 3 måneder. Bestyrelsen fastsætter ligeledes søskendemoderationen. Det er en forudsætning for skolegangen, at betalingen indbetales rettidigt via betalingsservice, og at betalingsreglerne overholdes. Restancer vil føre til udmeldelse.
   
 • Befordringstilskud
  Forældrene står selv for indkøb af buskort til børnenes transport til og fra skole. Skolen administrerer og formidler et befordringstilskud, der i en vis udstrækning kan refundere en mindre del af udgiften. Tilskuddet gives kun efter ansøgning og fordeles i forhold til et afstandskriterium. Der kan kun søges en gang årligt forud for skoleåret. Tilskud kan derfor kun søges for et helt skoleår ad gangen. Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden fra ca. 1. maj - 1. september. Tilskuddet modregnes i skolepengene hvert år i februar måned.
   
 • Fripladsmidler
  Skolen modtager hvert år et beløb fra staten, som vi skal formidle videre som "Tilskud til nedbringelse af skolepengene".  Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden fra ca. 1. maj - 1. september. Ansøgningsfristen er 1. september. Hjemmet modtager besked i januar om hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengebetalingen. Skolen følger retningslinierne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Herudover er der ingen muligheder for tilskud til skolepengene. Fordelingsnøgle skole - Fordelingsnøgle SFO