Priser

Skolepenge pr. 1. januar 2024

Skolen
Pris pr. måned kr. 1.550 - Søskenderabat 300 kr. pr. efterfølgende barn. 12 rater.

SFO
Pris pr. måned kr. 1.350. Ingen søskenderabat. 12 rater.

April-børn
Prisen for April-børn 2024 for april, maj, juni og juli kr. 1.550 pr. måned.

Betalingsbetingelser
Skolepengene betales månedsvis forud i 12 rater. For elever i 9. klasse dog 11 rater fra august til og med juni. Skolepengene fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter ligeledes søskendemoderationen. Det er en forudsætning for skolegangen, at betalingen indbetales rettidigt via betalingsservice og at betalingsreglerne overholdes. Restancer vil føre til udmeldelse.

Befordringstilskud
Forældrene står selv for indkøb af buskort til børnenes transport til og fra skole. Skolen administrerer og formidler et befordringstilskud, der i en vis udstrækning kan refundere en mindre del af udgiften. Tilskuddet gives kun efter ansøgning og fordeles i forhold til et afstandskriterium. Der kan kun søges en gang årligt forud for skoleåret. Tilskud kan derfor kun søges for et helt skoleår ad gangen. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt for skolens forældre på Forældreintra fra ca. 1. august indtil ansøgningsfristen udløber primo september.

Fripladsmidler
Skolen modtager hvert år et beløb fra staten, som vi skal formidle videre som "Tilskud til nedbringelse af skolepengene". Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt for skolens forældre på Forældreintra fra ca. 1. august indtil ansøgningsfristen udløber primo september. Hjemmet modtager besked i januar om hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengebetalingen. Skolen følger retningslinjerne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Herudover er der ingen muligheder for tilskud til skolepengene.