Dresscode

Dresscode

Beskrivelsen af og forventningen til  acceptabel påklædning  på Vestegnens Privatskole tjener og bidrager til opfyldelse af det sympatiske formål at danne eleverne til at blive positive, tolerante, hensynsfulde, udadvendte og robuste borgere, der under og efter endt skolegang på VP er rustet til at tage del i og konstruktivt bidrage til en fortsat opretholdelse af et civiliseret samfund.

 

Eleverne forberedes generelt til dette i løbet af hele deres skoletid. På skolen har vi familier med forskellige baggrunde og fra forskellige kulturer. Vores politik er at praktisere kulturel harmoni - at vise omsorg og respekt for hinandens holdninger. Dette skal også fremgå af den måde, vores elever klæder sig på. Vi forventer derfor mådehold fra det ekstreme fra alle kulturer. Vi ønsker ikke, at nogle skal føle sig stødt over andres opfattelse af, hvad der er passende eller anstændig påklædning.

Formålet med en "dress code" er at medvirke til at fremme elevernes forståelse for, at man skal være passende påklædt, idet skolen også skal betragtes som en arbejdsplads. Vi ønsker at fremme elevernes evne til at vælge en påklædning, der passer til lejligheden.

Vestegnens Privatskole tager afstand fra påklædning med racistiske eller nedsættende symboler eller budskaber. Vi ønsker at fremme en påklædningskultur, hvor påklædning gør os lige værdige og ikke krænker andres blufærdighed. Vi bærer ikke hovedbeklædning indendørs. Skoleledelsen er altid opmand i tvivlstilfælde.