Karakterer

Karakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer og elevernes overgangsfrekvens på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. Bundne prøvefag omfatter de fag, alle elever skal gå til prøve i. I skolens fagrække findes fag, der af Undervisningsministeriet kan udtrækkes til prøve. 

Karakteroversigt og overgangsfrekvens
Link til oversigten