SFO

SFO

Skolefritidsordningen på VP
 

       Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være.
       Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke.
       Carl Scharnberg

 

 • Åbningstider
  SFO har åbent på alle skoledage: kl. 7.00 - 8.20 og kl. 13.00 - 17.00. I ferier og skolefridage har SFO åbent kl. 7.00 - 17.00.

  SFO har lukket 2 uger i sommerferien. Se hvilke uger, det er i den aktuelle ferieplan. SFO har lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kr. himmelfart og Grundlovsdag.  
   
 • Telefon til SFO: 43 32 44 03 (kun mellem kl. 13.10 - 17.00)
   
 • Ny forskoleklasse 2024/2025
  Børnene starter i SFO og som Aprilbørn den 2. april 2024. Skoleåret starter den 12. august 2024  kl. 11.00. Vi afholder informationsmøde om ny forskoleklasse ("nulte") i løbet af oktober 2023. 
   
 • Formål for SFO
  SFO i forskoleklasse og 1. klasse.
  Skolefritidsordning og indskoling hænger uløseligt sammen på Vestegnens Privatskole. Det er ikke ualmindeligt, at ansatte i fritidsordninger omtaler deres målgruppe som børn, ligesom det er helt almindeligt, at ansatte, der underviser, omtaler deres målgruppe som elever. Valget af betegnelse markerer to temmelig forskellige opfattelser af formålet med arbejdet. I skolefritidsordningen arbejder man forenklet formuleret ud fra et socialiserings- og opdragelsesaspekt; i skolen lige så forenklet ud fra et læringsaspekt.

  Når formuleringen er forenklet skyldes det naturligvis, at man begge steder – både i skolefritidsordningen og i skolen – i virkeligheden kombinerer de to aspekter: socialisering og læring. Der er og skal være forskel på skole og fritid. Alligevel er vi meget bevidste om, at en væsentlig forudsætning for vellykkede processer og dermed et godt udbytte af opholdet i såvel skolefritidsordning som skole er, at der mellem børn/elever etableres og kontinuerligt udvikles gode, stabile og trygge relationer på kryds og tværs af gruppen.
   
 • Børn og elever skal opleve, at de kan være sammen i mange forskellige situationer, og de skal erfare, at de hver især har forskellige styrker og svagheder, der alle bidrager til eller gør brug af fællesskabernes samlede potentiale. Dette sikres bedst ved, at alle er til stede, og at alle på forskellig vis inddrager og inddrages i et utal af forskellige mere eller mindre formaliserede fritids- eller undervisningsforløb. Etableringen af sådanne stærke og stabile kammeratskabsrelationer er alfa og omega for et optimalt udbytte af dagligdagen på Vestegnens Privatskole.

  Vi forventer derfor, at alle forældre med børn i forskoleklasse og 1. klasse på VP er enige i denne grundholdning og derfor som en naturlig konsekvens tilmelder deres barn skolens fritidsordning. Alene sådan etablerer vi i fællesskab den bedste forudsætning for en vellykket start på skoleforløbet.

  Der er og skal fortsat være forskel på skole og fritid. Børns udvikling, trivsel og selvstændighed skal fremmes. Skolefritidsordningen skal give børnene en tryg og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne. Brugen af leg og frirum, hvor børnene kan dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser, må kombineres med planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor børnene sammen med de voksne kan engagere sig i kreative og praktiske gøremål, kulturelle udfoldelser og andre fælles oplevelser, der kan støtte det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde og fungere sammen med andre. Der skal lyttes til børnene Der må lægges vægt på, at børnene - efter alder og modenhed inddrages i planlægning og gennemførelse af aktiviteter i SFO, og at børnene i takt hermed tilegner sig oplevelsen af sammenhænge mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet.

  Børn fra 3. klasse bliver automatisk udmeldt pr. 30. juni. Udmeldelse på andre tidspunkter skal ske skriftligt med en måneds varsel gældende fra den 1. i måneden. Mange af skolens elever tilmelder sig Impulsen (kommunalt klubtilbud) fra 4. klasse.

           Flemming Gravesen, Leder SFO