Bøger

Bøger

Skolebøgerne lånes af skolen og skal afleveres i ubeskadiget stand efter brugen. Bøgerne skal være forsynede med beskyttelsesbind i hele låneperioden.

Hjemmet svarer for bortkomne og beskadigede bøger. Ved beskadigelse og bortkomst skal bøgerne erstattes med anskaffelsesprisen. Konstaterer skolen slitage ud over det almindelige, betales et gebyr på kr. 100,-.