Rettighedsskole

Rettighedsskole

Fredag den 1. november 2019 blev Vestegnens Privatskole certificeret som Unicef Rettighedsskole. På selve dagen havde rettighedsrådet præsenteret og drøftet rådets og skolens arbejde med repræsentanter for Unicef og Danmarks Privatskoleforening. Det blev en meget fin optakt til den højtidelige markering af skolens nye status i en helt fyldt Taastrup Nykirke.

En certificering som rettighedsskole markerer både en afslutning og en ny begyndelse; en begyndelse der tager udgangspunkt i de mange gode erfaringer og de mange etablerede rutiner, der blev grundlagt i certificeringsprocessen. I starten af skoleåret udformer hver klasse et charter, der positivt skal rumme formuleringer, der beskriver den ønskede kultur i den konkrete klasse. Med passende mellemrum tager alle skolens klasser én eller flere af børnekonventionens artikler op til behandling. Én eller to gange om året gennemføres en trivselsundersøgelse i alle klasser, og der skabes efterfølgende rum for samtaler om eventuelle punkter, der særligt af hver at hæfte sig ved. Godt og skidt. Noget at glæde sig over. Noget at arbejde på at få ændret.

I Rettighedsrådet deltager repræsentanter fra skolens klasser og to lærere, der hjælper rådet med at koordinere og tilrettelægge rådets forskellige tiltag. Overordnet arbejder rådet på at sikre, at Vestegnens Privatskole altid og i alle forhold er en god skole. Skolens elever fortjener en god skole, og de skal selv være med til at realisere dette fine mål. Rådet gennemfører klassebesøg og underviser eleverne i den gode samtalekultur og hvilke teknikker, der kan være med til at fremme vellykkede samtaler.

Det er også i Rettighedsrådet, at det besluttes, hvilke artikler klasserne skal have fokus på. Hvis forholdene tillader det, etableres der lege- og kammeratskabsgrupper, der i frikvartererne tilbyder leg og samvær på kryds og tværs af klasser. Rettighedsrådet kommer også ofte med forslag til konkrete tiltag, der forbedrer skolens fysiske rammer. Det har konkret været en stor succes, at Rettighedsrådet rettede fokus på toiletforholdene for skolens elever. Der kom i den grad farver på vægge og døre.

Én gang om året – den 20. november; Børnekonventionens fødselsdag – afsætter Vestegnens Privatskole en hel skoledag til forskellige tiltag i alle skolens klasser, hvad er godt lige nu (hvor alt skal dreje sig det gode), og er der måske noget som trænger til at blive bedre. Det handler ikke om at få ret. Det handler om at bruge sin ret; og give andre samme mulighed. 

Rådets medlemmer vokser løbende med opgaverne og udfordringerne. De vil noget – til gavn for hele skolen. Og de får resten af skolens elever med i processen. På den måde bliver den gode begyndelse, der startede med certificeringen 2019 gentaget år efter år, når et nyt rettighedsråd er valgt: årshjulet drejer, og der kommer nye tiltag og ideer, der kan blomstre med udgangspunkt i de tidligere råds erfaringer og resultater. Generelt, men naturligvis i høj grad for de elever, som bliver valgt som klassernes repræsentanter, er rettighedsarbejdet en væsentlig del af alle elevers generelle dannelsesproces.