Indmeldelse

Indmeldelse

Ansøgningsskema

 • Klik her for at hente ansøgningsskema
   
 • Indmeldelse i børnehaveklassen (0. klasse)
  Indmeldelse kan ske til skolens kontor ved at indsende ansøgningsskemaet ovenfor samt indbetale indskrivningsgebyr kr. 600,-.
  Ved optagelse i forskoleklassen skal børnene fylde 6 år i det kalenderår, hvor de skal starte. Er barnet yngre kan optagelse kun finde sted på baggrund af en skolemodenhedsprøve. Indmeldelse forudsætter desuden alderssvarende sprogkundskaber i dansk. Skolen forbeholder sig også her ret til at afholde en prøve samt indhente udtalelse fra børnehaven. Søskende vil i november måned året før skolestarten blive indkaldt til en samtale med forskoleklasselederen eller lederen af gruppen af april-børn. Derefter bliver børn med højest anciennitet på ventelisten i januar måned indkaldt til en samtale i januar måned. I foråret i det skoleår hvor børnene skal starte, vil der være et orienteringsmøde. Senere vil også børnene blive inviteret til at besøge SFO'en.
   
 • Indmeldelse i større klasser
  Hvert skoleår opretter vi en ny 7. klasse - 7.b. Der er som regel stor søgning, så vi anbefaler, at man skrives op til en plads i god tid. Se ansøgningsskema her på siden. Elev og forældre indkaldes til en samtale med skoleder i løbet af september-november. 
  Søger man om optagelse i løbet af et igangværende skoleår, indkaldes man - naturligvis under forudsætning af, at der er en ledig plads - til en samtale med skoleleder. Endelig optagelse sker på baggrund af en prøveperiode - typisk en uge.