Indmeldelse

Indmeldelse

Ansøgningsskema

 • Klik her for at hente ansøgningsskema
   
 • Indmeldelse i forskoleklassen (FSK)
  Indmeldelse kan ske til skolens kontor ved at indsende ansøgningsskemaet ovenfor samt indbetale indskrivningsgebyr kr. 600,-.
  Ved optagelse i forskoleklassen skal børnene fylde 6 år i det kalenderår, hvor de skal starte. Er barnet yngre kan optagelse kun finde sted på baggrund af en skolemodenhedsprøve. Indmeldelse forudsætter desuden alderssvarende sprogkundskaber i dansk. Skolen forbeholder sig også her ret til at afholde en prøve samt indhente udtalelse fra børnehaven. Søskende vil i november måned året før skolestarten blive indkaldt til en samtale med forskoleklasselederen eller lederen af gruppen af april-børn. Derefter bliver børn med højest anciennitet på ventelisten i januar måned indkaldt til en samtale i januar måned. I foråret i det skoleår hvor børnene skal starte, vil der være et orienteringsmøde. Senere vil også børnene blive inviteret til at besøge SFO'en.
   
 • Indmeldelse i større klasser
  Hvert skoleår opretter vi en ny 7. klasse - 7.b. Der er som regel stor søgning, så vi anbefaler, at man skrives op til en plads i god tid. Se ansøgningsskema her på siden. Elev og forældre indkaldes til en samtale med skoleder i løbet af september-november. 
  Søger man om optagelse i løbet af et igangværende skoleår, indkaldes man - naturligvis under forudsætning af, at der er en ledig plads - til en samtale med skoleleder. Endelig optagelse sker på baggrund af en prøveperiode - typisk en uge. 
   
 • OBS. Vær særlig opmærksom på skoleåret 2022/23. I 2022/23 opretter vi både en ekstra 6. klasse (6.b) og en ekstra 7. klasse (7.b). Det er en rigtig god idé at lade sig skrive op til en plads så hurtigt som muligt. Til ansøgning i skoleåret 2022/2023 til 6. b eller 7. b benyttes vores almindelige ansøgningsskema øverst på siden.