Indmeldelse

Indmeldelse

Ansøgningsskema

Klik her for at hente ansøgningsskema

Indskrivningsprocedure.

På Vestegnens Privatskole optager vi løbende elever, når der bliver ledige pladser. For at komme i betragtning til en plads på skolen er første skridt at være opskrevet på vores venteliste. Når ventelisteformularen er udfyldt, og ventelistegebyret på 600 kr. er betalt, modtager forældrene inden for få dage en mail med bekræftelse på, at deres barn er aktiv på ventelisten. Beløbet er et engangsbeløb, og der er ingen årlige udgifter ved at være opskrevet på ventelisten. Vær opmærksom på, at tilmelding til vores venteliste ikke er en garanti for, at dit barn bliver optaget. Men ved tilmeldingen sikrer du, at dit barn bliver skrevet på ventelisten. Vær også opmærksom på, at det til enhver tid er forældrenes ansvar at sørge for, at kontaktoplysninger (e-mail, telefonnumre m.m.) er korrekte og opdaterede. Alle opskrevne elever på ventelisten har anciennitet efter den bankdag, hvor ventelistegebyret er modtaget. Når vi vælger børn fra ventelisten, prioriterer vi bl.a. ud fra:

- Børn med søskende på skolen har førsteprioritet i forhold til børn uden søskende på skolen.

- Kønsfordeling (Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling i hver klasse).

- Hvis der bliver en ledig plads, og eleven står næst i køen på ventelisten, får forældrene besked om den ledige plads pr. telefon.

- Hvis klassen er fyldt op, forbliver dit barn automatisk på ventelisten til de følgende år.


- Ventelistegebyret på 600 kr. indbetales på Bank Reg. nr. 5021 kto.nr. 0001290791. Husk at angive barnets navn + klasse. Bemærk, at barnet ikke er optaget på ventelisten, før beløbet er blevet overført til skolens konto.

Når skolen har modtaget både ventelisteblanket og penge vil I indenfor en uge modtage en bekræftelse på mail.

-Først når der er enighed om, at eleven er endeligt optaget, skal forældrene betale et depositum og skolepenge.


Indmeldelse i børnehaveklassen (0. klasse)

Ved optagelse i børnehaveklassen skal børnene fylde 6 år i det kalenderår, hvor de skal starte. Er barnet yngre, kan optagelse kun finde sted på baggrund af en skolemodenhedsprøve. Indmeldelse forudsætter desuden alderssvarende sprogkundskaber i dansk. Skolen forbeholder sig også ret til at afholde en prøve samt indhente udtalelse fra børnehaven.

Søskende vil i september/oktober måned året før skolestarten blive indkaldt til en samtale med klasselæreren for børnehaveklassen eller lederen af gruppen af april-børn.

I oktober/november måned året før skolestart tilbydes børn med højest anciennitet på ventelisten en samtale.

I foråret i det skoleår, hvor børnene skal starte, vil der være et orienteringsmøde for forældre til børn i den kommende børnehaveklasse. Senere vil også børnene blive inviteret til at besøge SFO'en.

Vær opmærksom på, at der ikke sendes breve ud, hvis man ikke er blevet tilbudt optagelse. Vi vil tage kontakt til jer, hvis vi kan tilbyde jeres barn en plads. Der kan ske ændringer helt frem til skolestart.


Indmeldelse i større klasser
Hvert skoleår opretter vi en ny 7. klasse –7.B. Der er som regel stor søgning, så vi anbefaler, at man skrives op til en plads i god tid. Se ansøgningsskema her på siden. Elev og forældre indkaldes til en samtale i løbet af september/oktober måned året før skolestarten.

Efter samtale med forældre og elev vil eleverne have en arbejdseftermiddag, hvor de vil møde hinanden og arbejde med faglige opgaver. I løbet af foråret vil der være et forældremøde for kommende elever og forældre til den nye 7. klasse.

Når vores 5. klasse bliver til 6. klasse, optager skolen hvert år yderligere 4 nye elever. Som altid vil den kommende elev blive inviteret til en samtale, hvor forventninger afstemmes mellem skole og forældre. Dernæst har eleven en prøveuge i løbet af foråret.

Søger man om optagelse til en klasse i løbet af et igangværende skoleår, indkaldes man - naturligvis under forudsætning af, at der er en ledig plads - til en samtale.


Ventelisteplacering

Da der er flere faktorer, der spiller ind, hvad angår optagelse på skolen – herunder om der er søskende og kønsfordeling – kan vi desværre ikke oplyse en faktisk placering på ventelisten. Alle elever, der er skrevet op på ventelisten, har anciennitet baseret på den bankdag, hvor ventelistegebyret er modtaget.

Hvis I ikke længere ønsker at stå på ventelisten, bedes I sende en mail til os på: [email protected]