Forskoleklasse

Forskoleklasse

Forskoleklassen (FSK) på Vestegnens Privatskole

Forskoleklassens store lokale er placeret i stueetagen i den gamle flotte bygning fra 1917 på Kirkevej 4. Lokalet har den fineste udsigt til Taastrup Nykirke.

Som altid ligger det største fokus i forskoleklassen på en socialisering til det at gå i skole; den almene dannelse og en grundlæggende tilegnelse af regne-, skrive- og læsefærdigheder. Det skal være dejligt at gå i skole. Det skal være dejligt at lære noget. Der skal ske så meget spændende. 

Forskoleklassen har 25 lektioner om ugen. Mette Heinicke er forskoleklassens faste og primært ansvarlige lærer for undervisningen, men i løbet ugen suppleres Mette i to ugentlige musiktimer, to ugentlige billedkunsttimer, to ugentlige natur/tekniktimer og 3 ugentlige idrætstimer af uddannede kolleger, der har særlig indsigt i et af de fire fagområder. Til disse timer er der altså to ansvarlige lærere i faget – forskoleklasselærer Mette Heinicke og en faglærer. Og så er der naturligvis timer, hvor Mette har klassen helt for sig selv. Eleverne arbejder desuden med temadage og to årlige særlige uger - en featureuge og en oktoberuge. 

I forskoleklassen optages højst 20 børn; flest fra Høje-Taastrup kommune, men forældre fra de nærmeste nabokommuner - Albertslund, Glostup, Vallensbæk og Brøndby - melder i større og større omfang deres barn ind på Vestegnens Privatskole. Forskoleklassens værdigrundlag bygger på tryghed, dialog, leg og læring for eleverne, og samarbejdet mellem skole og hjem er tillidsfuldt og konstruktivt.