Musik på VP

Kilden1
Musik2
Musik3
Musik4
Musik5
Musik6

Musikfaget på Vestegnens Privatskole har en særlig status.

Alle elever fra 1. til og med 6. klasse har 2 ugentlige musiktimer. Hvis der på nogen måde er mulighed for det, gennemfører vi også undervisning i musik for skolens forskoleklasse.

Vestegnens Privatskole har én ugentlig morgensamling med skolens elever fordelt i tre større samlinger af klasser på tre forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Vi lægger vægt på, at eleverne oplever glæde ved at synge – og i øvrigt gennem skoleforløbet får kendskab til den danske sangskat. Der er næsten altid musikledsagelse til vores sang.

Vores musiklokale er ekstraordinært med hensyn til rammer og indhold. Lokalet er lydisoleret, rummer en scene, diverse spots, et stort udvalg af diverse instrumenter, forstærkere, monitorer, højttalere med meget mere; og et it-udstyr, der gør det muligt at lave optagelser på professionelt niveau, hvilket flere tusind lyttere verden over via Soundcloud har fået kendskab til. Det er ikke kun eleverne, der synes, at den kendsgerning er sjov og også lidt underlig at tænke på.

Til dagligt varetages den skemalagte musikundervisning af skolens egen musiklærer, Nicholas Haamann, og en musiklærer fra Mikkels Musikskole.

Vestegnens Privatskole plejer hvert år at oprette mindst ét band og ét kor; det er frivilligt at deltage, så band og kor består af elever, der bare brænder for sang og musik. Også her er det Nicholas, der er tovholder.

Skulle der derudover være elever, der har lyst, tid og kræfter til at gå i gang med at lære at spille på et instrument, har vi et samarbejde med Mikkels Musikskole, der tilbyder skolens elever undervisning på Vestegnens Privatskole efter skoletid. En aftale om privat undervisning efter skoletid aftales mellem musikskolen og interesserede elevers forældre. Vestegnens Privatskole stiller lokaler og i et vist omfang instrumenter til rådighed for undervisningen.

Hvert forår samles elever og forældre så til forårskoncert, hvor alle skolens musikklasser og de frivillige bands og kor optræder for hinanden, ansatte og forældre. På mange måder markerer Forårskoncerten en afslutning af musikskoleåret. Det er i hvert fald et musikalsk højdepunkt. Koncerten er hvert år en stor oplevelse for alle, der deltager. I flere år har vi gennemført Forårskoncerten i godt samarbejde med Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster.