Musik på VP

Kilden1
Musik2
Musik3
Musik4
Musik5
Musik6

Musikfaget på Vestegnens Privatskole har en særlig status.

Alle elever fra 1. til og med 6. klasse har 2 ugentlige musiktimer. Hvis der på nogen måde er mulighed for det, gennemfører vi også undervisning i musik for skolens forskoleklasse.

Vestegnens Privatskole har én ugentlig morgensamling med skolens elever fra 0.- til 5. klasse. Vi lægger vægt på, at eleverne oplever glæde ved at synge – og i øvrigt gennem skoleforløbet får kendskab til den danske sangskat. Der er næsten altid musikledsagelse til vores sang.
For skolens øvrige elever afholdes samlinger i Taastrup Medborgerhus, hvor der naturligvis også synges. Derudover har elever fra skolens rettighedsråd et fast indslag, og der er typisk indlæg af forskellig karakter fra skolens klasser.

Vores musiklokale er ekstraordinært med hensyn til rammer og indhold. Lokalet er lydisoleret, rummer en scene, diverse spots, et stort udvalg af diverse instrumenter, forstærkere, monitorer, højttalere med meget mere; og et it-udstyr, der gør det muligt at lave optagelser på professionelt niveau, hvilket flere tusind lyttere verden over via Soundcloud har fået kendskab til. Det er ikke kun eleverne, der synes, at den kendsgerning er sjov og også lidt underlig at tænke på.