Tryghed

Tryghed

Den røde bygning på Kirkevej 4 er Vestegnens Privatskole. Eller rettere; det er i den bygning elever fra forskoleklasse til 5. klasse går i skole, og alle skolens yngste børn fra forskoleklasse til 3. klasse går i SFO. Det er også i den bygning, skolens kontor ligger.

Skolegården er rigelig stor nok til, at der er plads til, at skolens yngste klasser til og med 5. klasse kan holde pauser på samme tid. Skolegården er dog ikke større, end at alle kender hinanden – i hvert fald af udseende og i rigtig mange tilfælde også af navn. Under normale omstændigheder leger børnene ofte på kryds og tværs, men vi har gode og velstrukturerende aftaler om, hvilke klasser der må benytte boldbur, græsplæne, sandkasse og legeplads hvornår. Disse aftaler er med til at sikre trygge og genkendelige rammer for skoledagen. Der er (næsten) altid to gårdvagter, der også fungerer som ”skoleklokke”, når der kaldes til ”time”, hvorefter gården tømmes. Det sker (heldigvis), at der er elever, der er så optagede af deres legeaktivitet, at de ikke hører kaldet. De får så en ekstra lille påmindelse, hvorefter retningen med et smil sættes mod klasseværelset.

Den gule bygning på Kirkevej 1-3 bliver også kaldt Olympia. Forklaringen er bare den, at et større firma med det navn for år tilbage havde adresse i samme bygning, der i dag udover Vestegnens Privatskole stadig rummer private firmaer eller organisationer. I Olympia hører skolens ældste elever hjemme; fra 6. til 9. klasse. Det er også i Olympia, at vi har faglokaler til fysik/kemi, natur/teknik, musik, billedkunst/håndarbejde og madkundskab. Vi gennemfører idræts- og svømmeundervisningen i samarbejde med Taastrup IdrætsCenter og Taastrup Svømmehal. I Olympia findes også et kontor, hvor elever kan kontakte eller bliver bedt om at kontakte en uddannelsesvejleder eller skolens sundhedsplejerske.
Den daglige undervisning foregår for det meste i klasselokaler, men under normale forhold inddrager lærerne/eleverne også gerne gangarealer i stueetagen og på 1.sal eller anvender et eller flere af tre studiegrupperum på 2. sal.
Både i den røde og i den gule bygning er der en tryg og rar stemning af skole; af skole når det er bedst, og som vi godt kan lide det. Lærere og elever opfører sig med gensidig respekt og med (i de fleste tilfælde og i bedste fald) ærlig interesse i det, der foregår. Der er pensum, kompetencer og færdigheder, der skal tilegnes. Der er ærgrelser og successer, der skal håndteres, så også i denne sammenhæng er det en forudsætning for maksimalt udbytte, at skolekulturen – det daglige skoleliv – skaber og fastholder den enkelte elevs tryghed, så man bedst kan vise hinanden, hvem man er - eller er ved at blive.