Priser

OBS! vær opmærksom på nye priser for 2019

Skolepenge pr. 1. august 2018

 • Skolen
  Pris pr. måned 1.350,- Søskenderabat 300,- pr. efterfølgende barn Antal rater 12
  Pr. 1. august 2019: Pris pr. måned 1.400,- Søskenderabat 300,-
   
 • SFO
  Pris pr. måned 1.250,- Søskenderabat: Ingen. Antal rater: 12
  Pr. 1. august 2019: Pris pr. måned 1.300,- Søskenderabat: Ingen.

  Prisen for April-børn (fra 1. april 2019) er i april, maj, juni og juli kr. 1.475,00 kr. pr. måned.
  Pr. 1. april 2020 er prisen 1.500,- pr. måned (april, maj, juni og juli)
   

 • Betalingsbetingelser
  Skolepengene betales månedsvis forud i 12 rater. For elever i 9. og 10. klasse dog 11 rater fra august til og med juni. Skolepengene fastsættes af bestyrelsen og ændringer varsles med 3 måneder. Bestyrelsen fastsætter ligeledes søskendemoderationen. Det er en forudsætning for skolegangen, at betalingen indbetales rettidigt via betalingsservice, og at betalingsreglerne overholdes. Restancer vil føre til udmeldelse.
   
 • Befordringstilskud
  Forældrene står selv for indkøb af buskort til børnenes transport til og fra skole. Skolen administrerer og formidler et befordringstilskud, der i en vis udstrækning kan refundere en mindre del af udgiften. Tilskuddet gives kun efter ansøgning og fordeles i forhold til et afstandskriterium. Der kan kun søges en gang årligt forud for skoleåret. Tilskud kan derfor kun søges for et helt skoleår ad gangen. Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden fra ca. 1. august - 1. september. Tilskuddet modregnes i skolepengene hvert år i januar måned.
   
 • Fripladsmidler
  Skolen modtager hvert år et beløb fra staten, som vi skal formidle videre som "Tilskud til nedbringelse af skolepengene".  Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden fra ca. 1. august - 1. september. Ansøgningsfristen er 1. september. Hjemmet modtager besked sidst i januar om hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengebetalingen. Skolen følger retningslinierne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Herudover er der ingen muligheder for tilskud til skolepengene.