Interessegrupper

På VP har vi en lang musical-tradition.

  • Drama. Vil du være med til at lave årets forestilling? Dramaholdet vil i det kommende skoleår arbejde med en opførelse af en musical eller en musicallignende forestilling. Denne forestilling stables på benene i tæt samarbejde med musikholdet. Derfor dette fælleshold, der tager sigte på en opførelse med tale, sang og musik. Om du kan synge, spille ét eller flere instrumenter, sige replikker, danse eller måske det hele, finder vi ud af, når vi går i gang i september måned. Vi skal lege og prøve øvelser, lave rollespil og dramatisere. På den måde opdages måske skjulte talenter på hurtigere vis, og du får mulighed for at prøve kræfter med discipliner, du måske ikke tidligere har kendt til eller turdet binde an med. Det hele ender med årets forestilling i januar måned. Du skal være indstillet på, at øvedagene ikke nødvendigvis vil blive placeret fast hver uge, men blive lagt i større blokke, især op til premieren. I 2019-2020 er der ingen stor musical. 
     
  • Musik. Kan du spille et instrument, kan du synge eller kan du ingenting? Instrumenterne bliver din egen stemme, keyboard, guitar, bas og slagtøj/trommesæt. Kan du selv et andet instrument i forvejen, bruger vi også det. Musikken, vi spiller, vil være blandet. Det vil kræve lidt koncentration, men kan vi holde dampen oppe og lære numre nok, kan vi lave en fed forårskoncert eller måske en lille musical. Tidligere har vi udbudt følgende valgfag med en ramme for hver af fagene på 20 lektioner: Film om ungdom, Strategispil, Kun for tøser, Outdoor, Vild med kunst, Fitness, Design, Fysikfokusdage, Læseklubben, Fotografi og drama & musical med en betydelig større tidspulje. I skoleåret 2019-2020 oprettes kun frivillige musikgrupper. 
     
  • Kulturture. I skoleåret 2019-2020 deltager alle elever fra 7. til 9. klasse i en kulturtur. Typisk vil der være tale om en teater- eller koncertoplevelse på en af Københavns mange store og landskendte kulturinstitutioner. Tidligere ture er gået til DR-koncerthuset, Skuespilhuset og Det kongelige Teater.