Efter skoletid...

På VP har - lidt forskeligt fra skoleår til skoleår - forskellige tilbud, der ligger uden for den almindelige undervisning. 

  • Musik. Kan du spille et instrument, kan du synge eller kan du ingenting? Instrumenterne bliver din egen stemme, keyboard, guitar, bas og slagtøj/trommesæt. Kan du selv et andet instrument i forvejen, bruger vi også det. Musikken, vi spiller, vil være blandet. Det vil kræve lidt koncentration, men kan vi holde dampen oppe og lære numre nok, kan vi bidrage med et par numre til skolens forårskoncert. 
     
  • Kulturture. I skoleåret 2019-2020 deltager alle elever fra 7. til 9. klasse i en kulturtur. Typisk vil der være tale om en teater- eller koncertoplevelse på en af Københavns mange store og landskendte kulturinstitutioner. Tidligere ture er gået til DR-koncerthuset, Skuespilhuset og Det kongelige Teater.