Indmeldelse

 • Ansøgningsskema
  Klik her for at hente ansøgningsskema
   
 • Indmeldelse i forskoleklassen (FSK)
  Indmeldelse kan ske til skolens kontor ved at indsende ansøgningsskemaet ovenfor samt indbetale indskrivningsgebyr kr. 600,-.
  Ved optagelse i forskoleklassen skal børnene være fyldt 6 år i det kalenderår, hvor de skal starte. Er barnet yngre kan optagelse kun finde sted på baggrund af en skolemodenhedsprøve. Indmeldelse forudsætter desuden alderssvarende sprogkundskaber i dansk. Skolen forbeholder sig også her ret til at afholde en prøve samt indhente udtalelse fra børnehaven. Søskende vil i november måned året før skolestarten blive indkaldt til en samtale med forskoleklasselederen eller lederen af gruppen af april-børn. Derefter bliver børn med højest anciennitet på ventelisten i januar måned indkaldt til en samtale i januar måned. I foråret i det skoleår hvor børnene skal starte, vil der være et orienteringsmøde. Senere vil også børnene blive inviteret til at besøge SFO'en.
   
 • Indmeldelse i større klasser
  Ansøgningsskemaet ovenfor skal indsendes og indskrivningsgebyr kr. 600,- indbetales.
  Såfremt der er plads indkaldes barn og forældre til en samtale. Optagelse kan finde sted på baggrund af enten en prøveuge og/eller en optagelsesprøve. Ved indmeldelsen gøres man bekendt med skolens betalingsregler, herunder betaling af depositum kr. 2.000,00.

  Hvert år opretter vi en ny 7. klasse - 7.b. Der er stor søgning, så vi anbefaler at blive skrevet op til en plads i god tid. Benyt venligst ansøgningsskemaet ovenfor. Vær særlig opmærksom på skoleåret 2022/2023. Afhængigt af antallet af ansøgninger opretter vi til det skoleår - 2022/2023 - enten en ekstra 7. klasse, 7.c, eller en 10. klasse. Også til dette skoleår skal ansøgningsskemaet ovenfor benyttes.