Dresscode

"Dress code" / Påklædning Vestegnens Privatskole tilsigter at hjælpe eleverne til at blive positive, hensynsfulde, udadvendte og robuste personer, der er rustet til at tage del i samfundet, når de går ud af skolen.

Eleverne forberedes til dette i løbet af deres skoletid. På skolen har vi familier fra forskellige baggrunde og kulturer. Vores politik er at praktisere kulturel harmoni - at vise omsorg og respekt for hinandens holdninger. Dette skal også fremgå af den måde, vores elever klæder sig på. Vi forventer derfor mådehold fra det ekstreme fra alle kulturer. Vi ønsker ikke, at nogle skal føle sig stødt over andres opfattelse af, hvad der er passende eller anstændig påklædning.

Formålet med en "dress code" er at medvirke til at fremme elevernes forståelse for, at man skal være passende påklædt, idet skolen skal betragtes som en arbejdsplads. Vi ønsker at fremme elevernes evne til at vælge en påklædning, der passer til lejligheden.

Vestegnens Privatskole tager afstand fra påklædning med racistiske eller nedsættende budskaber. Vi ønsker at fremme en påklædningskultur, hvor påklædning gør os lige værdige og ikke krænker andres blufærdighed. Vi bærer ikke hovedbeklædning indendørs. Skoleledelsen er altid opmand i tvivlstilfælde.