Lejrskole

LEJRSKOLER.
Vi har lejrskole/hytteture på praktisk taget alle klassetrin. Eneste undtagelse er 3. klassetrin. Deltagelse i skolens lejrskoler er obligatorisk, og der må forventes nogen forældrebetaling afhængig af lejrskolens længde og indhold. De yngste klasser tager på hytte- eller weekendture fortrinsvis på Sjælland. Efterhånden som eleverne bliver ældre, udvides rejseaktiviteterne, og andre egne af landet inddrages. I 4. klasse afholder vi en obligatorisk idrætslejrskole på et af Danmarks anerkendte idrætscentre, som f.eks. Vingsted Centret ved Vejle. I 5. klasse går turen typisk til Odense, hvor der naturligvis er fokus på H. C. Andersen; men ikke kun. I 7. klasse afholdes Danmarkslejrskolen. Rejsen går til en af landsdelene, hvor historie, kultur og landskab danner baggrund for lejrskolen; typisk Sønderjylland eller Bornholm. I 9. klasse afholdes den store sprogrejse. Rejsen går til enten et engelsk- eller tysk/fransksproget område. Her undervises eleverne af indfødte professionelle sproglærere på anerkendte sprogskoler. Igennem mange år er 9. klasses sprogrejse afviklet i Sydengland eller i Østrig. Vi betragter lejrskoler som særdeles vigtige i vores bestræbelser på faglig, social og personlig dannelse af den enkelte elev. 
Forældre til elever på Vestegnens Privatskole anbefales at tegne en ulykkesforsikring, da eleverne ikke er forsikret via skolen.