Forskoleklasse

Forskoleklassen (FSK) ved Vestegnens Privatskole

Forskoleklassens store lokale er placeret i stueetagen i den gamle flotte bygning fra 1917. Bygningen har udsigt til Taastrup Nykirke og ligger i hjertet af et ældre villakvarter.

I forskoleklassen optages 20 børn om året både fra Høje-Taastrup kommune og fra andre nabokommuner. Forskoleklassens værdigrundlag bygger på tryghed, dialog, leg og læring for eleverne og arbejder som noget helt naturligt med fokus på et tillidsfuldt og konstruktivt skole-hjem samarbejde. I skoletiden undervises der helhedsorienteret med skyldigt hensyn til hver enkelte elevs alder og udvikling.

Undervisningen i dagligdagen består af følgende fag: dansk, matematik, idræt, natur/teknik, billedkunst, musik og religion. Eleverne arbejder desuden i temadage, to årlige projektuger og ikke mindst optræder de med sang til den store årlige forårskoncert. I forskoleklassen lægges der en særlig vægt på den sproglige udvikling og på at sikre den enkelte elevs personlige udvikling i sociale fællesskaber.

Informationsmøde:

Hvis dit barn skal starte i forskoleklasse (0. klasse) til næste år, bør du overveje Vestegnens Privatskole. Vi holder informationsmøde onsdag 9. oktober 2019 fra 17-18.

Tilmelding er ikke nødvendig, men du er velkommen til at oplyse din deltagelse på 43324400 eller sende en mail til skolens sekretær på da@vestegnens-privatskole.dk