Karakterer

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside. Bundne prøvefag omfatter de fag, alle elever skal gå til prøve i. I skolens fagrække findes fag, der af Undervisningsministeriet kan udtrækkes til prøve. Klik på links nedenfor og se karakterfordeling og – gennemsnit for afgangselever fra Vestegnens Privatskole.

Karakterfordeling
Link til karakterfordeling

Karaktergennemsnit
Link til karaktergennemsnit