Nyheder

Kom til informationsaften for kommende forskoleklasse - FSK - onsdag den 9. oktober 2019.

Vær opmærksom på forskoleklassen – ”nulte” – i skoleåret 2021-2022. 

Informationsmøde onsdag den 7. oktober 2020 klokken 17.00 til 18.00 på Kirkevej 4, 2630 Taastrup.

Som altid ligger det største fokus i forskoleklassen på en socialisering til det at gå i skole; den almene dannelse og en grundlæggende tilegnelse af regne-, skrive- og læsefærdigheder. Det skal være dejligt at gå i skole. Det skal være dejligt at lære noget.  Der skal ske så meget spændende.

Allerede i skoleåret 2020-2021 har VP kunnet tilføre ekstra ressourcer til skolens yngste klassetrin. Klassen har fået to ugentlige musiktimer, to ugentlige billedkunsttimer og fra oktober får klassen to ugentlige natur/tekniktimer. Til alle disse timer er der to ansvarlige lærere i faget – forskoleklasselærer Mette Heinicke og en faglærer. Vi fortsætter den gode tradition med 3 ugentlige idrætstimer – ligeledes med to ansvarlige lærere i faget. I otte af de resterende seksten timer er der tilknyttet en ansvarlig pædagog fra skolens SFO.  I de sidste otte timer har Mette Heinicke klassen helt alene. Og det er også rigtig godt.

VP holder informationsmøde om forskoleklassen 2021-2022 onsdag den 7. oktober 2020 klokken 17.00 til 18.00 på Kirkevej 4, 2630 Taastrup. Alle er velkommen.

 

Få ledige pladser i forskoleklasse 2020-2021

På Vestegnens Privatskole har vi til skoleåret 2020-2021 ledige pladser i vores børnehaveklasse/forskoleklasse. Det er langt fra almindeligt, så derfor vælger vi at gøre opmærksom på det.

Interesserede forældre er velkommen til at ringe til Vestegnens Privatskole på 4332 4400 og høre nærmere.

En indmeldelse er naturligvis betinget af, at man deler skolens grundlæggende værdier.

Vi sammensætter klasser, der afspejler skolens omgivende lokalsamfund for så vidt angår køn og etnicitet. Det er vores erfaring gennem mange år, at det er den praksis, der bedst sikrer et velfungerende klassemiljø og et generelt udbytterigt skoleforløb på Vestegnens Privatskole.

 Hent ansøgningsskemaet her

OBS! OBS! Vær særlig opmærksom på skoleåret 2022/23. Vi opretter både en ny 6.b og en ny 7.b pr august 2022. Det er en rigtig god idé at lade sig skrive op til en plads så hurtigt som muligt. 

ANSØGNINGSSKEMA (til alle klassetrin)

Ledige stillinger

Der er pt ingen ledige stillinger. 

Indmeldelse

Abonnér på Vestegnens Privatskole RSS