10. klasse

10. klasse er et frivilligt skoleår. På VP er 10. klasse et skoleår med personlige, faglige, sociale og kreative udfordringer for den enkelte og for klassens fællesskaber. Her er trygge rammer og relationer, der sikrer optimalt udbytte. 

De fleste af klassens elever kommer fra andre skoler end Vestegnens Privatskole. Klassekvotienten er normalt på højst 18 elever.

Klik her for at hente generel ansøgningsskema.

Klik her for at hente ansøgningsskema til 10. klasse

NYE elever bedes udfylde begge ansøgningsskemaer.

10. klasse skal give den enkelte elev – sammen med nye kammerater og fagligt kompetente og engagerede lærere – en optimal forberedelse til den videre ungdomsuddannelse. Et 10. klasses skoleår på VP betyder en markant udvikling af den enkelte elevs modenhed, arbejdsvaner og ansvarsfølelse. Det er meget vigtigt, at hver enkelt elev er indstillet på at bidrage til de mange forskellige fællesskaber og yde det, der skal til for at få et godt og solidt udbytte. Den daglige trivsel og det daglige samvær skal danne det gode grundlag for at godt skoleår. Skoleåret starter med en intro-tur og ”sluttes” i foråret med en studietur til Berlin. Vi går som noget helt naturligt ud fra, at alle elever tilmeldes og gennemfører 10. klasse prøverne.

Alle elever skal gennemføre en såkaldt OSO – en obligatorisk selvvalgt opgave, der tager udgangspunkt i den enkeltes forestilling og drømme om job og en realisering af vejen dertil. Opgaven afsluttes med aflevering af rapport og produkt, der danner udgangspunkt for en fremlæggelse og vurdering af en eksaminator og censor. 10. klasse deltager i én uge med brobygning og én uge med erhvervspraktik.

Alle elever fra 7- til 10. klasse deltager i fælles årlig kulturtur - typisk en koncert eller en teaterforestilling - på en af Københavns landskendte kulturinstitutioner. 10. klasse har en fagrække, der til fulde står mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen - 30 ugentlige lektioner. Undervisningen er obligatorisk i alle fag.